Hình ảnh các hoạt động vui chơi, các trò chơi trước và sau kì nghỉ tết.