Video đạt giải ba Hội Thi Kể chuyện Tiếng Anh cấp huyện Năm học 2021-2022