Bồi dưỡng chuyên môn hè - nâng cao chất lượng giáo dục

Bồi dưỡng chuyên môn hè - nâng cao chất lượng giáo dục

Ngày 02/8/2022 phòng GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL, giáo viên trong toàn ngành với sự tham gia của 939 CBQL, giáo viên. So với hè năm 2021 thì hè năm 2022 các đồng chí CBQL, giáo viên được bồi dưỡng trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ ở các cấp học việc đưa các nội dung bồi dưỡng sát với thực tế và nhu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay như: Chương trình GDMN sau sửa đổi bổ sung và Phát triển chương trình GD nhà trường; công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động chăm sóc, giáo dục; công tác quản lý nhóm lớp và theo dõi sức khoẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ; giáo dục thích ứng với BĐKH và BVMT; xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch môn học; thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, 2, 3, 6, 7; dạy theo định hướng phát triển năng lực (Đối với lớp 4;5); phương pháp, kĩ năng áp dụng bộ thang đo đánh giá năng lực, phẩm chất trong đánh giá HS nhằm phát triển năng lực, phẩm chất HS Tiểu học; xây dựng KHGD của Tổ chuyên môn; KHGD của giáo viên và Kế hoạch bài dạy (giáo án); xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kỳ các môn học …

Việc lựa chọn nội dung, chuyên đề bồi dưỡng phù hợp với đặc thù của từng môn học, cấp học, triển khai nội chương trình GDPT năm 2018 đã được các giáo viên cốt cán truyền đạt một cách nghiêm túc, hiệu quả. Các nội dung bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên cũng rất thiết thực, phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu người học. Cách thức tập huấn, bồi dưỡng luôn có sự đổi mới, cải tiến và dành nhiều thời gian để thầy, cô giáo trao đổi, thảo luận, phát biểu những vấn đề có liên quan đến nội dung được học.

Đây là hoạt động thường niên nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, giáo viên. Đặc biệt giúp CBQL, giáo viên phát huy tính chủ động trong việc nâng cao năng lực, kỹ năng, phương pháp dạy học; bổ sung, nâng cao nhận thức, hiểu biết về những phần kiến thức, kỹ năng sư phạm còn thiếu, còn hạn chế; đây là dịp để cán bộ, giáo viên được gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hiệu quả. Từ đó, áp dụng vào thực tiễn ở đơn vị trường học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.


Danh mục: Tin tức , Thông báo , Hoạt động chuyên môn